AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz NEXTtwenties.cz AMAVET Šumperk Robo club Eda Shop
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Co nabídneme my?

Co nabízíme ?
10. října 2013  

Nabízíme vám, ?e m??ete tvo?it spolu s námi, a to nejen vy, ale v budoucnu p?edev?ím va?e d?ti. My jim jen b?hem n?kolika let uká?eme sm?r. A jak poznáte, ?e pochopily?

Tak to jednou p?ijdete dom?, na stole bude le?et rozpáraný mobil ?i tablet a va?e dít? bude mít v ruce ?roubovák. ?e je v?echno v po?ádku, to poznáte podle toho, ?e nebude mít kladívko ani kle?t? a ?e ?roubovák bude ze speciální sady na rozebírání mobil? a tablet?. Ten se dá sehnat t?eba na vietnamském tr?i?ti. Dále bude mít va?e dít? po ruce zapnutý po?íta? a na obrazovce nastartovaný Google. A vedle po?íta?e budou le?et papír a mikrotu?ka nebo tenký fix. To na výkresy a poznámky. A pak se vás dít? najednou zeptá: Tati, a kde ty má? ten ?ídící ?ip?

Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný
 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.


AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz