AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz AMAVET Šumperk Robo club
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Proč deviace?

Divný název strany? V ?esku ale ne!
22. března 2023  

Deviace (z lat. de-viare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v Češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se označuje jako deviantní a jednající člověk jako deviant. V angličtině a ve francouzštině má slovo deviation širší význam a může znamenat jakoukoli odchylku, například ve statistice. V češtině se hovoří například o deviaci kompasu nebo deviaci paprsku. Pojem se začal užívat v sociologii na počátku 20. století a měl obvykle jistý hodnotící náboj: deviace není odchylka, nýbrž úchylka a deviantní jednání je vadné. V této souvislosti pojem převzala psychologie, sexuologie a další společenské vědy. Během 20. století se tato hodnotící složka poněkud oslabila, takže dnes se slovo může použít i v témže hodnotově neutrálním významu. Zato slovo deviantní obvykle vyjadřuje negativní hodnocení. Vedle toho se v sociologii používá i pojem pozitivní deviace, který naopak označuje odchylku od většiny v příznivém směru.

Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný
 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.


AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz