AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz AMAVET Šumperk Robo club
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Kdo se k nám přidá?

Kdo se k nám p?idá ?
10. října 2013  

 • Trochu nadnesen? ?eknu, ?e tém?? v?ichni, kte?í cht?jí p?e?ít tuto a dal?í krize, které budou následovat. P?e?ijí jen ti nejsiln?j?í. Tak?e se k nim koukejme rychle za?adit.
 • Ten, kdo má malé a dospívající d?ti, nemá v?bec na výb?r. Ten prost? s námi souhlasit musí. A nebo snad znáte jinou stranu, která má ?e?ení? V?dyť ani NERV je v konkrétní podob? nenalezl.
 •  
  .:  Daruj přes PyPal  :.
  ;
  .:  N o v i n k y  :.


  AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz