AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz AMAVET Šumperk Robo club
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Zprávy

Desetero našeho pádu.
24. srpna 2022  

1) Nejprve se zesměšní celý národ. Jste nevzdělanci. V Nepálu je každý pasák yaků bakalářem. Tak se založí v každé opuštěné stodole soukromá vysoká škola, aby i holka tančící u tyče, či líný a hloupý synek čilého podnikatele měli alespoň Bc. Nejde o kvalitu, jde o statistiku. Klasické university opustí svou tradici Alma mater a zaplevelí se obory o kterých uvažoval kdysi v Haliči Jára da Cimrman. Názory a práce univerzitních profesorů, které titul ctí, převálcují mediálně nejrůznější buzno exhibicionisté.

2) Ze státních základních škol se inkluzivními a jinými věčnými experimenty vytvářejí budoucí školy pomocné, na nichž hlavní slovo budou mít nejrůznější metodičky z oborů inkluze, integrace, imigrace, a vypravěčky korektních pohádek o princi Bajajovi z Ugandy a jeho partnerce Popelce z Damašku.

3) Pak je třeba zničit národní ekonomiku, hlavně průmysl. Nic neumíte, všechno, co jste kdy vymysleli a vyrobili, byl neprodejný šunt. Nikdo ve světe nestojí o vaše nákladní tatrovky, motorky, sigma pumpy, letadla, obráběcí a textilní stroje, sklo a bižuterii. Zavřete vaše továrny a místo nich otevřete montovny. Aby se neřeklo, na chvíli necháme zazářit pár vašich slovutných „ kapitánů průmyslu“. Ti se nakonec za pár let se svými Titaniky propadnou do septiku, protože nevěděli, že správný kurz určuje kompas a ne teploměr.

4) Vy jste tak neschopní, že si ani neumíte načerpat minerálku z vaší země, vy si dokonce neumíte ani nahnat pitnou vodu do vodovodních trubek. Ještě, že jsme tu my a za mírný bakšiš to pro vás uděláme sami. Rozinky vyzobeme, ze zbytku uděláme sklady ojetých pneumatik, a co by nám mohlo jó konkurovat odkoupíme, utlumíme a zavřeme.

5) A pokud se to českému „ proletariátu „ nelíbí, tak bacha. Stačí jeden letecký most z Ulánbátaru a můžete se pakovat. Za devět měsíců se nám počet budoucích zaměstnanců ze země Olgoje Chorchoje zdvojnásobí.

6) Zvláště důležité je zlikvidovat zemědělství a potravinovou soběstačnost. Začne se žvaněním, že celá desetiletí jsme jedli jedovaté potraviny. A s námi se trávili Rakušáci luxující cukrárny ve Znojmě či Slavonicích a dalších nejen příhraničních městech. A kolony Němců, kteří se v Karlových Varech či Mariánkách cpali kachnou se zelím a vzdychali Mein Gott, ta kachna voní po kachně.

7) K čemu vlastně potřebujete zemědělství. V Maroku je brambor a jahod, že vám je levně dovezeme a draze prodáme. K čemu sady. V Chile a Jihoafrické republice je tolik hrušek, že se pod nimi lodě prohýbají. Na Novém Zélandu je jablek jak euromravenců. Po Evropě bloudí kamiony s tunami kuřat, prasat a skotu a vy byste se chtěli mořit nějakou samovýrobou. Mléko je navíc nezdravé a jogurt dnes dokážeme udělat i z bramborového škrobu. Pěstujte naftořepku, a budete druhý Kuvajt. A opuštěné kravíny a vepříny jsou přece nejlepší skleník pro pěstování bylinek typu Hanojská majoránka.

8) Ta nejdůležitější etapa je pak znesvéprávnění národa. Zformuje se banda speciálních věrozvěstů, kteří nám začnou vyčítat, jak jsme nemultikulturní šovinisté, kteří utlačují své spolubližní. K nim se připojí i saudskoarabský komisař a prohlásí „ u vousu Prorokova, u nás se mají ženské líp, než ta vaše vykořisťovaná etnoskupina“. Neúspěch desítky let trvajících snah o integraci se vysvětlí tím, že při integrování byla pošlapána jejich práva na zachování specifických rysů jejich obohacující odlišnosti .

9) Zásadou likvidace národa je ustupování rostoucím požadavkům všech exotických odlišností a označování opravdových hodnot za měšťácký přežitek staré Evropy.

10) Pochod anální hrdosti se povolí se vší slávou, demonstrace proti němu se zakáže jako vyvolávání třídní nenávisti proti pavím pérům v rektu. Poslední etapou, je vstup do celoevropské organizace, protože v jednotě blbosti je síla. Když ze samostatných přiblblých jedinců dokážete vytvořit uřvaný dav, pak ze samostatných států nakonec dokážete vytvořit sebedestruktivní unii. Současný příliv obžerných uprchlíků je jen poslední sloka unijní hymny "Óda na radost". Jmenuje se "Rekviem za zbabělost".

Je těžké pochopit a rozumově vysvětlit takovou hlubokou a zrychlující se degradaci Evropy, která se žene do zkázy a ještě jí k tomu hraje orchestr z Titaniku.


Time Out - SPDev - 100 dní po volbách.
17. ledna 2020  

Aktivisté, kteří se rozhodli založit novou politickou stranu, Stranu pozitivních deviací, od samotného počátku věděli, že pro tyto volby se strana o účast na nich nemůže ucházet. Časové okno jsme prostě prošvihli. Nevadí. Alespoň ta myšlenka uzraje. Dnes začíná ta část volebního období, kdy se již nesmí zveřejňovat průzkumy a prognózy. Přípravný výbor SPDev tedy vyhlašuje na dobu nejen do voleb, ale i po následujících 10 roků, dříve to nikdo nepochopí, klid zbraní, jak se říká, hájení. To aby se kluci mohli poprat. My zatím budeme v klidu pracovat.

Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný

Program strany - vize
18. ledna 2020  

 • Inicializovat zpracování analýzy období posledních dvaceti let a na tomto zpracování se aktivně podílet. Cílem této analýzy je rozkódovat chyby a příčiny současného zaostávání naší ekonomiky, se zaměřením na ztrátu konkurenceschopnosti a růstu v podmínkách rozvoje nových technologií.
 • Mapovat zbytky či nové zárodky úspěšných tvůrčích, vývojových, realizačních a výrobních aktivit, které jsou výhledově schopné kladné výsledky pozitivních deviací udržet a dále rozvíjet, a to v horizontu roku 2020.
 • Analyzovat, zobecňovat a zkoumat podmínky, které pomáhají vzniku a rozvoji těchto pozitivních deviací s cílem tyto podmínky maximálně zlepšovat a vytvářet další prvky této podnikatelské atmosféry umožňující, aby se tyto ostrůvky slévaly do větších ostrovů a v roce 2025 tvořily základ naší ekonomiky.
 • S maximálním důrazem se přitom budeme zaměřovat na vzdělávací systém a celý vzdělávací proces s cílem podpořit kladné prvky současného systému. V tomto smyslu se zaměříme na nové formy vzdělávání, e-learningu a především na systém celoživotního vzdělávání s velkým důrazem nejen na získávání základních a odborných znalostí, ale také dovedností a na možnosti získávání praxe v úspěšných firmách a organizacích.
 • Budeme se zaměřovat na moderní formy zaměstnávání pracovník?, inicializovat vznik nové legislativy umožňující různé formy distančního zam?stnávání a virtuálních pracovních poměrů a na možnost tyto nové formy vzájemně kombinovat. Budeme podporovat myšlenky a aktivity týkající se svobodné práce. Pro obtížně zaměstnatelné občany budeme hledat nové formy zaměstnávání, tak aby lépe odpovídaly jejich schopnostem, možnostem a jejich přirozenému naturelu.
 • Budeme vytvářet zcela nové příležitosti pro talentovanou mládež a pro děti zajímající se o robotiku, výzkum a kreativní tvorbu. Chceme inicializovat zřetelnou explozi dětských technických soutěží a akcí podporujících tvořivost a technické myšlení.
 • Budeme prosazovat, aby se ve školství podporovaly všechny moderní výukové metody, e-learning, používání tabletů a počítačů s možností učit děti, které nemohou být přímo ve škole přítomny, a děti, které vyžadují speciální přístupy a způsoby výuky.
 • Pro talentovanou mládež, která ukončila základní vzdělání nebo odbornou školu či absolvovala úspěšně maturitu a nemá ambice pokračovat na vysoké škole, zajistit hladký přechod do stavu, kdy může úspěšně nastoupit do zaměstnání. Tedy podporovat vznik moderního hi-tech učňovství, spojeného zároveň s praxí. Chceme, aby si zaměstnavatelé mohli budoucí nové zaměstnance vybírat již v průběhu této výuky, aby je případně mohli podporovat a směrovat jejich dovednosti ke svým potřebám a požadavkům. Chceme inicializovat něco jako trh, aukce, schopné mládeže, kde by to byli zaměstnavatelé, kteří by se prali o žadatele a ne naopak.
 • Budeme podporovat vznik nových technologických center, farem, víkendových farem a center IT siting, které by upoutaly neukotvenou mládež a snížily tak pravděpodobnost, že se nechá svést na cestu nicnedělání, případně drog a dalších kriminálních činností.
 • Zaměříme se na vytvoření, s pomocí technologických center, IT farem a specializovaných farem, například Chem farem, nový, sdílený systém aplikovaného výzkumu, protože většina malých firem o svá vývojová centra už dávno přišla. Tato výzkumná centra budou propojena s dodavateli progresivních součástek a komponentů, s dodavateli software a dalšími subjekty, které tvoří množinu dodavatelů nutných pro tvorbu konečných hi-tech produkt?. Všechna tato propojení budou multidisciplinární, mezinárodní, reálná i virtuální a budou tvořit síťový systém téměř podobný Facebooku.
 • Budeme podporovat moderní výrobu, která pracuje se systémem Rapid product development, Rapid prototyping, Rapid tooling a dalšími moderními nástroji výroby. Tomuto systému výroby se musí přizpůsobit i systém vzdělávání, a to od 6. třídy základních ?kol.
 • Budeme maximálně propagovat využívání výměnných pobyt? mládeže a pracovník? za účelem získávání praxe, vzdělávání a především získávání dovedností. Vše by přitom mělo být zacíleno na přínos těchto pobytů ke zkvalitňování našeho vývoje a výroby se zaměřením na konkurenceschopnost, inovace a myšlenkové predátorství našich lidí.
 • Nebudeme se však vyhýbat žádným jiným problémům naší společnosti, zdánlivě s návratem konkurenceschopnosti české ekonomiky nesouvisejícím. Mzdy, doprava, bydlení, zdravotní péče, systém předškolní péče o děti, kultura, média, zábava a celé spektrum služeb, to vše musí vytvářet kvalitní podmínky pro život v české republice. Jinak naše děti technicky připravíme pro budoucí zaměstnání a ony s těmi znalostmi vyrazí do světa. Nejsme proti tomu, aby naše děti pracovaly v zahraničí, jde ale o to, že ty, kdo jsou nyní v produktivním věku, musí někdo zabezpečit, až zestárnou. Proto naopak uvítáme, kdy? se k nám podaří přilákat talentované lidi ze zahraničí.
 • Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný

  Ukrajina vs Rusko
  17. ledna 2020  

  Ukrajina, ale i EU i my, dostaneme Rusko na kolena, když budeme ekonomicky vyspělejší, když nás, naší vyspělejší ekonomiku a chytřejší mozky, Rusko bude potřebovat, když bude potřebovat naše hi-tech komponenty do raket, do zbraní, na stůl, do rukou, do výroby. Rychlý vývoj technologií k tomu dává obrovskou příležitost. Na kterou nedovedeme adekvátně zareagovat. Tímto artiklem nejsou půjčky Kellnera, nejsou to ani obří moskevská administrativní centra, řízení taxislužby, slevomaty, Karlovy Vary a pod. Zároveň je třeba se zamyslet proč v dnešním světe existuje tolik mladých kluků, kteří během měsíce pojmou válčení jako obživu, dobrodružství a X-trémní sport. Dává jim společnost životní naději, že budou mít ve 30-ti byt, auto a zajištěnou rodinu? Ne. Ani náhodou. Dává jim jen jistotu na sračkový život, pokud se jim nepodaří proniknout mezi elitu, do stínové ekonomiky, do světa zločinu a nebo získají post posluhovačů těch horních 10%. Ti co mají o co přijít, obvykle neradi válčí.

  Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný

  Úvodní slovo
  24. srpna 2022  

  .... Podstatné je to, že "ostrůvky pozitivních deviací" tady existují, jejich po?et u? ale p?íli? neroste. Je to pochopitelné, startovat nové aktivity v krizi je hodn? obtí?né. V?t?ím problémem je ale to, ?e tyto ostr?vky pozitivních deviací jsou izolované. Ne ?e by bylo v?dy prosp??né je za ka?dou cenu propojovat, jsou z r?zných obor? a také cílové oblasti jsou rozdílné. Jde ale o to, ?e sm?rem ven, k zahrani?ním investor?m, nep?sobí dostate?n? masivn?. Celek, tedy ?eská ekonomika, tak navenek vypadá, mírn? ?e?eno, nezajímav?. A to je hlavní problém, který by na?e nová strana cht?la ?e?it. Chceme, aby na?e ekonomika získala zp?t pov?st, na její? úrove? byla p?ed patnácti lety zvyklá. A samoz?ejm? ji posunout na vy??í level. Bereme jen ty firmy a aktivity, které p?e?ijí ve zdraví rok 2020.

  Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný
   
  .:  Daruj přes PyPal  :.
  ;
  .:  N o v i n k y  :.


  AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz