AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz AMAVET Šumperk Robo club
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
A tedy jak ?

K zamy?lení
10. října 2013  

Kdy? vytvo?íme správné mantinely pro podniky a moderní vzd?lávací systém, dosáhneme toho, ?eho dosáhnout politicky není ani mo?né. Investo?i prost? na pohádky nejsou. Nep?evedou k nám call centrum, servisní centrum, sklad a vývoj kv?li politickým hesl?m. Kdy? ale uvidí, ?e d?ti za?ínají v patnácti letech programovat a stav?t si roboty, p?jdou sem, a to hodn? rychle.

Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný
 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.


AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz